Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2023/2024

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice, których dzieci już uczęszczają do danego przedszkola i chcą aby dzieci w dalszym ciągu tam uczęszczały w terminie od 06 do 10 lutego 2023 roku składają deklarację
o kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu /oddziale przedszkolnym/.

 

Druk deklaracji dostępny jest w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej,
w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

 

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice określa Zarządzenie
Nr SG.0050.696.2023 Burmistrza Zdzieszowice dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.

Kryteria rekrutacji:

Do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe):

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zgodnie z Uchwałą NR XXXIV/230/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice

 

Druki dokumentów o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dostępne są w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

 

Data dodania: 2023-01-27 06:48:45
Data edycji: 2023-01-30 12:39:19
Ilość wyświetleń: 100
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej